Readline İlklendirme Dosyası
Önceki VIII. Oylum - Komut Satırının Düzenlenmesi Sonraki
Readline İlklendirme Dosyası
İçindekiler
1. Readline İlklendirme Dosyasının Sözdizimi  -  inputrc dosyasındaki komutların sözdizimi.
1.1. Değişken Atamaları
1.2. Tuş Kısayolları
2. Koşullu İlklendirme Yapıları  -  inputrc dosyasındaki koşullu tuş kısayolları.
3. Örnek İlklendirme Dosyası  -  Bir inputrc dosyası örneği.
Readline kütüphanesi kurulumda öntanımlı olarak Emacs benzeri tuş kısayolları ile gelmekle birlikte, farklı tuş kısayolları ile de kullanmak mümkündür. Bir kullanıcı, teamül olarak ev dizininde bulunan bir inputrc dosyasına yerleştirdiği komutlarla Readline'ın kullanıldığı uygulamaları kişiselleştirebilir. Bu dosyanın ismi bir kabuk değişkeni olan INPUTRC değişkeninden alınır. Bu değişken atanmamışsa dosyanın öntanımlı ismi ~/.inputrc'dir. Bu dosya mevcut değilse vela okunamıyorsa, eninde sonunda bakılacak dosya /etc/inputrc dosyasıdır.
Readline kütüphanesini kullanan bir uygulama başlatıldığında ilklendirme dosyası okunur ve tuş kısayolları atanır.
Ek olarak, C-x C-r komutu bu ilklendirme dosyasının tekrar okunmasını sağlar, böylece dosyanın okunmasından sonra dosyada değişiklik yapıldığında bu değişikliklerin etkinleştirilmesi sağlanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geçmiş içinde Komutların Aranması Başlangıç Readline İlklendirme Dosyasının Sözdizimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası