PHP Belgeleri NASIL çevrilir?

PHP Belgelelerinin yapısı ve daha pek çok şey hakkında fikir edinmek için http://doc.php.net/tutorial/ adresindeki belgeyi okuyun.

Bizim çalışacağımız modülün ismi: doc-tr

Yani, çalışma dizininiz için komut satırından vereceğiniz komut: svn co http://svn.php.net/repository/phpdoc/modules/doc-tr

Bu komut doc-tr diye bir dizin açacak ve altına SVN deposundan bu modüle ait dosyaları indirecektir. Bundan sonra doc-tr dizininden bahsederken "çalışma dizini" diyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra yeni bir çeviriye başlamaya karar vermeden önce çalışma dizininizde daima

svn update

komutunu vermelisiniz. Bu komut çalışma dizininizi son haline getirir. Onun için bir çeviriyi güncelliyorsanız bu komutu vermeyin. Yoksa çevirdikleriniz heba olabilir. tr/ dizininde sadece çevrilmiş ve çevirisi sürmekte olan dosyalar vardır. Yani çevireceğiniz dosya tr/ altında varsa başka bir dosya seçmeniz gerekecek. Çevireceğiniz dosyayı en/ dizini altından seçip tr/ altındaki yerine kopyalayacaksınız. Örneğin, 'doc-tr/en/reference/apache/book.xml' dosyasını gözünüze kestirdiniz diyelim. Yapacağınız, çalışma dizininizin içinde

cp en/reference/apache/book.xml tr/reference/apache/book.xml

komutunu vermeye eşdeğer bir işlem olacak.

SVN deposuyla çalışmak için masaüstü uygulamaları da var. Windows kullananlar için (GPL) http://www.tortoisesvn.net/ öneririm. Linux kullananlar için seçenek çok. KDE kullananlar için kdesvn'yi önerebilirim. RapidSVN'de fena değil ama kdesvn baha daha kullanışlı geldi. Masaüstü uygulamalar ilk update'i kendiliğinden yapıyormuş gibi görünebilir, buna aldanmayın. Yaptığı işlem çalışma dizininizi güncellemez sadece bilgi amaçlıdır. Sizi ilgilendiren değişiklikler olduğunu görüyorsanız bunları çalışma dizininize yansıtmak için update işlemini yinelemeniz gerekir.

Ama hemen çeviriye girişmeyeceksiniz. Bazı önişlemler var.

** Bundan sonrası SVN hesabı bulunanları da ilgilendiriyor. **

Dosyanın ilk satırı genelde şuna benzer bir girdi içerir:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Bu satıra "XML başlığı" diyelim.

Burada "utf-8", çeviri yaparken kullanacağınız karakter kodlamasıdır. Linux kullanıyorsanız, öntanımlı ayarları değiştirmediyseniz karakter kodlamanız UTF-8'dir. Windows kullanıyorsanız, muhtemelen CP1254'tür. Karakter kodlaması olarak UTF-8 kullanmayanlar iconv, recode gibi araçlarla karakter kodlamasını UTF-8'e çevirecekler. Şüphesiz bu amaçla PHP'yi de kullanabilirler ;-)

XML başlığının altında bulunan SVN sürüm satırına dokunmuyoruz. O satırı SVN günceller. O satır bundan sonra yaptığınız çevirinin sürümünü içerecek. O satırın altına şöyle bir satır ekleyin:

<!-- EN-Revision: 123456 Maintainer: flarecaster Status: ready -->

Bu satıra "güncelleme satırı" diyelim. '123456' özgün belgenin sürüm numarası,'flarecaster' çevirmenin translation.xml dosyasında yazan kullanıcı adı (nick), sonuncusu ise dosyanın durumunu gösterecek. Çeviriye başlarken oraya "wip", tamamlandığında "ready" yazacaksınız.

Böylece özgün belgenin sürüm numarası değiştiğinde en/ dizini altındaki dosya için

svn diff -r<EN-revision> <en/dizin/dosya>

komutuyla eski ve yeni sürümler arasındaki farkı kolayca görebilecek, tüm dosyayı yeni baştan çevirircesine elden geçirmekten kurtulacağız. Yani, çeviriyi güncellemek kolaylaşacak. Tabii, çeviriyi yapan güncelleyecek ;-)

Güncelleme sırasında 123456 yerine özgün belgenin yeni sürüm numarasını yazmayı unutmuyoruz.

Bu iki satır sayesinde çeviri istatistikleri oluşturuluyor:

http://doc.php.net/revcheck.php?p=translators&lang=tr

Güncelleme satırının altında bazı dosyalarda

<!-- CREDITS: cumhuronat, tpug, antimon, flarecaster -->

gibi satırlar göreceksiniz. Bu kişiler o belgenin çevirisiyle evvelce ilgilenmiş kişilerdir. Onları böyle bir satırla hatırlamış oluyoruz.

Sıra geldi çeviride dikkat edilecek hususlara...
XML dosyalarla çalışırken dosyanın sekme karakterini (09) içermemesi gerekir. Eğer metin düzenleyiciniz yapabiliyorsa sekmeleri boşluklara çevirmeyi etkin kılın, yapamıyorsa bunu yapabilen bir metin düzenleyici bulun. Bulamıyorsanız, sekme yerine boşluk tuşuna basın. Zaten çalışacağınız XML dosyaların girintileri 1 karakter uzunlukta.

78 sütundan daha geniş satırlar kullanmayın. Uzun satırlar farkları komut satırından görmek istediğinizde işinizi kolaylaştırmayacaktır.

Dosyalar '<para>This extension requires PHP 5.</para>' şeklinde HTML'ye benzer etiketler arasında bir takım metinler içerir. Bu etiketler XML belgenin yapı taşları olduğundan onları çevirmeyeceğiz. Bazı etiketlerin HTML etiketlerindeki gibi öznitelikleri vardır, onlara da dokunmuyoruz. Yani, yukarıdaki metni <para>Bu eklenti PHP 5 gerektirir.</para> şeklinde çevireceğiz.

Ayrıca dosyalarda bazen & ile başlayıp ; ile biten bazı sözcüklere rastlayacaksınız. Onları cümlenin bir parçası haline getireceksiniz. Örneğin, <para>You must enable the <literal>foo</literal> setting in &php.ini;</para> yerine <para><literal>foo</literal> ayarını &php.ini; içinde yapmış olmalısınız.</para> yazacaksınız. Ancak bazı durumlarda bunu yapamayabiliriz. Değişken içindeki metin parçası cümle içinde kulanıldığında bir yerde doğruyken başka bir yerde imla hatasına yol açabilir. Böyle bir durumdan şüphe duyarsanız mevcut HTML belgeye bakıp ne yapacağınıza kendiniz karar vermelisiniz. XML belgeyle ilişkili HTML belgeye, genellikle, XML belgenin kök etiketindeki xml:id değerinin sonuna .html veya .php getirerek ulaşabilirsiniz.

Tırnak karakteri yerine &apos; kullanılmışsa siz de onu kullanın. Sizin cümle içinde tek tırnak imi kullanmanız gerekirse zor gelmeyecekse yine &apos; kullanın. Böylece `' gibi farklı tırnak imleri yerine tek bir tırnak imi kullanmış oluruz. Ayrıca XML belgelerin HTML veya PHP'ye dönüştürülmesi sırasında olası bir tırnak ayırma hatasını da önlemiş oluruz. Bu durum belgelerin kılavuz sayfaları üretilirken bilhassa önem kazanmaktadır. Kılavuz (man) sayfalarında ' iminden başkası (&apos; olur, kendileri) görüntülenmez. Yani &apos; yerine başka bir tırnak imi kullanmışsanız kılavuz sayfasında o tırnağı bulamayabilirsiniz.

Çeviri bittikten sonra güncelleme satırındaki 'wip' dizgesini 'ready' yapmayı unutmayın.

Linux kullananların çeviriyi kate üzerinde yapmasını öneririm. XML dosyaları renklendirdiğinden çeviri daha kolay olur. Ayrıca XML dosyanın geçerliliğini de kate'e sınatabilirsiniz. Bazı etiketleri yanlışlıkla silerseniz, depoya hatalı dosya teslim etmekten kurtulabilirsiniz.

Ama siz siz olun buna da fazla güvenmeyin. Çünkü kate DTD ile ilgili hatalara siz zorlamadıkça bakmaz. Son olarak dosyayı teslim etmeden önce doc-tr/doc-base dizininde şu komutunu kullanın:

$ php configure.php --with-lang=tr

Belgenizde kate'in saptayamadığı bir hata varsa bu komut size bilgi verir. Komut hata vermemişse ve bir SVN hesabınız varsa dosyayı depoya gönderebilirsiniz, SVN hesabınız yoksa dosyayı ekip liderine göndermelisiniz. Verdiği hatayı nasıl gidereceğinizi bilmiyorsanız listedekilere sorunuz. (Burada artık esr'nin ünlü belgesinden söz etmeyelim.) Hatalı dosyayı bana gönderebilirsiniz ama ASLA ve ASLA depoya teslim etmeyin. Bunu yaparsanız, site derlenemez ve dilimizi yine desteklenmeyen diller arasında buluruz. Unutmayın sizler bir programlama dilinin belgesini çeviriyorsunuz. Hele SVN hesabı olanlardan böyle hatalar hiç beklenmiyor. Bu bakımdan böyle bir durumun süreklilik kazanması halinde PHP ekibi hakkımızda ne karar verirse haklıdır.

*********************

Aşağıda İngilizce terimlerin bu çeviride kullandığımız Türkçe karşılıkları yazılmıştır. AMACIMIZ AYNI TERİMLERİ KULLANMAK, OKUYUCU FARKLI TERİMLERLE KAVRAM KARGAŞASI İÇİNDE BIRAKMAMAKTIR.
================================================

_        Altçizgi imi
&        Ve imi
Abstract    Metin için "Özet" ifadeler için "soyut" veya "mutlak"
Argument    Değiştirge
Array      Dizi
Associative Array İlişkisel Dizi
Attribute    Öznitelik
Authentication Kimlik doğrulama
Authorization  Yetkilendirme
Automatically  Özdevinimli olarak
Backslash    Ters bölü
Binary     Programsa kastedilen "çalıştırılabilir", kendisi bir veri
        türü ise çevrilmez, veri türünü niteliyorsa "ikil", bir
        işleci niteliyorsa "iki terimli".
Bitwise     Bitsel
Boolean     Kendisi veri türü ise çevrilmez. Türü niteliyorsa "mantıksal"
Built-in    Yerleşik
Callback    Geriçağırım
Class      Sınıf
Compile     Derleme
Configuration  Yapılandırma
Constants    Sabitler (Değişmezler değil!)
Control Structure  Denetim Yapısı
Default     Öntanımlı
Detail     Ayrıntı (lütfen "detay" diye çevirmeyin)
Digest     Özet
Directive    Yönerge
double quote  çift tırnak "
Dynamically   Devingen olarak
Escape     Escape tuşu için çevrilmez.
Escape character Önceleme karakteri
Exception    İstisna
Executable   Çalıştırılabilir
Extention    Eklenti
Float      Gerçek sayı, kayan noktalı sayı
Form      Form
Function    İşlev
Idle      Boşakoşum
Include     dahil etme
Index      (diziler için) indis
Initialize   İlklendirmek
Instantiate   Örnekleme (sınıfın nesnel bir örneğini oluşturma)
Interpreter   Yorumlayıcı
integer     tamsayı
Label      Yafta
Matrix     Dizey
Method     Yöntem
mixed      karışık
Module     Modül
Multithread   Çok evreli
Multibyte    Çok baytlı
Object     Nesne
Operand	    Terim
Operator    İşleç
Original    Özgün
Outputs     Çıktılar
Override    Geçersiz kılmak
Parameter    Değiştirge
Parse error   Çözümleme hatası
Parser     Çözümleyici
Pass into    İçe aktarmak
Pointer     Fare oku sözkonusu ise "imleç", C tarzı ise "gösterici"
Predefined   Önceden tanımlanmış
Procedure    Yordam
Protocol    Protokol
Ouery string  Sorgu dizgesi
Reference    gönderim, atıf yapmak
Regular expression	Düzenli ifade
Resource    Özkaynak
root user    root kullanıcı (Linux'ta en yetkili kullanıcı root'dur).
Runtime     Çalışma anı
Scalar     Sayıl
Scope      Etki Alanı
Serialize    Dizgileştirme
Server     Sunucu
single quote  tek tırnak '
Slash      Bölü imi
Static     Duruk
Statement    Deyim
String     Dizge
Script     Betik
Scripting    Kodlama, kod yazma
Ternary     Üç terimli
Thread     Evre
Tag       İmlenim dilleri (*ML) için "etiket"
Type      "Tür" veya "veri türü"
Unary      Tek terimli
Unserialize   Nesneleştirme
Validation   Geçerlilik
Variable    Değişken
Vector     Yöney
Web Server   HTTP Sunucusu
Widget     Gereç
Version.Revision.Patch  Biz bunun tamamına ve parçalarına sürüm numarası
        diyoruz. Bu kılavuzun okuyucusu için sürüm numarasını oluşturan
        parçaların isimlerinin bir önemi olmayacaktır.
================================================