Yetenekler
Önceki tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi Sonraki
Yetenekler
Seçimlik Yetenekler
Terminfo  Termcap Açıklama
ismi      ismi

am        am      Son sütuna yazılan karakter imleci alt satırın başına taşır
bw        bw      Sol girintide kullanıldığında cub1
                    imleci önceki satırın son sütununa taşır
chts      HC      İmleç mutlaka görünür
da        da      Ekrandan yukarısı hatırlanabilir
db        db      Ekrandan aşağısı hatırlanabilir
eo        eo      Üste yazmama etkin olsa bile boşluk karakteri silebilir
eslok     es      Durum satırına yazarken diğer ekran komutları çalışabilir
gn        gn      Uçbirim soysaldır (dialupswitch gibi)
hc        hc      uçbirim yazıcı benzeri bir aygıttır
hs        hs      Uçbirim bir durum satırına sahiptir
hz        hz      Hazeltine uçbirim; ~ basılmaz.
in        in      Boşluk karakterleri ile boş konumlar farklı ele alınır
km        km      Uçbirim Meta tuşuna sahiptir
mc5i      5i      Yazıcıya gönderilen veri ekrana yansıtılmaz
mir       mi      Ekleme kipinde imleç hareket ettirilebilir
msgr      ms      Çarpıcı görünüm kiplerinde imleç hareket ettirilebilir
npc       NP      Geciktirme karakteri gerekmez
nrrmc     NR      smcup yeteneği rmcup'un tersi değildir
nxon      nx      Geciktirme çalışmaz; xon/xoff gerekir
os        os      Üste yazmak silmez.
ul        ul      Altçizme işlemi altçizgi karakteri ile yapılır
xenl      xn      80 sütundan sonra satırsonu karakteri yoksayılır (Concept)
xhp       xs      Silme için sihirli çerezler temizlenmelidir (HP)
xon       xo      xon/xoff akış denetimi kullanılır
xsb       xb      Superbee uçbirim (f1=esc, f2=ctrl-c)
xt        xt      Sekmeler yıkıcıdır, sihirli smso (Teleray 1061)
Sayısal Yetenekler
Terminfo  Termcap Açıklama
ismi      ismi

cols      co      Ekran genişliği
it        it      sekme genişliklerinin ilk değeri
lh        lh      Her etiketteki satır sayısı
lines     li      Ekrandaki ya da sayfadaki satır sayısı
lm        lm      lines'tan fazlaysa bellek satır sayısı;
                    değer 0 ise satır sayısı değişkendir
lw        lw      Her etiketteki sütun sayısı
nlab      Nl      Ekrandaki etiketlerin sayısı (ilki 1)
pb        pb      Geciktirmenin gerektiği en düşük hız
vt        vt      Sanal uçbirim numarası (CB/Unix)
wsl       ws      Durum satırının sütun sayısı
xmc       sg      Sihirli çarpıcılık çerezi genişliği
Dizgesel Yetenekler
Aşağıdaki tabloda açıklamaların sonundaki (P) yeteneğin bir veya daha fazla parametre aldığını, (*) etkilenen satırlardan dolayı geciktirme gerekebileceğini gösterirken #n biçimi ise "n. parametrenin değeri" anlamına gelir.
Terminfo  Termcap Açıklama
ismi      ismi

acsc      ac      Çizgesel karakter kümesi çiftleri aAbBcC - öntanımlı vt100
bel       bl      Çan (daktilo da çın, bilgisayarda bip sesi)
blink     mb      Yanarsöner kipe gir
bold      md      Çifte parlaklık kipine gir
cbt       bt      Geri sek
civis     vi      İmleci görünmez yap
clear     cl      Ekranı temizle (*)
cmdch     CC      Komut karakteri
cnorm     ve      İmleci normale döndür (cvvis ve civis'i geri al)
cr        cr      İmleci satırbaşına götür (*)
csr       cs      Kaydırma bölgesini #1 satırdan #2 satırına ayarla (P)
cub       LE      İmleci #1 sütun sola taşı (P)
cub1      le      İmleci bir sütun sola taşı
cud       DO      İmleci #1 satır aşağı taşı (P*)
cud1      do      İmleci bir satır aşağı taşı
cuf       RI      İmleci #1 sütun sağa taşı (P*)
cuf1      nd      İmleci #1 sütun sağa taşı
cup       cm      İmleci ekranın #1 satırının #2 sütununa taşı (P)
cuu       UP      İmleci #1 satır yukarı taşı (P*)
cuu1      up      İmleci bir satır yukarı taşı
cvvis     vs      İmleci çok görünür yap
dch       DC      #1 karakteri sil (P*)
dch1      dc      Karakteri sil (*)
dim       mh      Yarı parlaklık kipine gir
dl        DL      #1 satırı sil(P*)
dl1       dl      Satırı sil (*)
dsl       ds      Durum satırını iptal et
ech       ec      #1 karakteri sil (P)
ed        cd      Belleğin sonuna kadar sil (*)
el        ce      Satırı sonuna kadar temizle
el1       cb      Satırı başına kadar temizle
enacs     eA      Diğer karakter kümesi kipine gir
ff        ff      Yazıcı için sayfa ileri (*)
flash     vb      Görünür çan (ekran yanarsöner; imleç hareket etmemeli)
fsl       fs      Durum satırından geridön
hd        hd      İmleci yarım satır aşağı taşı
home      ho      İmleci ev konumuna konumla (cup yoksa)
hpa       ch      İmleci #1'inci sütuna götür (P)
ht        ta      Donanımsal sekme durağını 8 boşluk sonraya sektir
hts       st      İmleç sütununu tüm satırlar için sekme durağı yap
hu        hu      İmleci yarım satır yukarı taşı
ich       IC      #1 boş karakter ekle (P*)
ich1      ic      Boş karakter ekle
if        if      İlklendirme dizgesini içeren dosyanın ismi
il        AL      #1 yeni boş satır ekle (P*)
il1       al      Yeni bir boş satır ekle (*)
ind       sf      Bir satır ileri (yukarı) kaydır
indn      SF      #1 satır ileri kaydır (P)
invis     mk      Görünmez metin kipine gir
ip        ip      Gecikmeyi karakter ekledikten sonra yap (*)
iprog     iP      İlklendirme uygulamasının yolu
is1       i1      Uçbirim ilklendirme dizgesi
is2       is      Uçbirim ilklendirme dizgesi
is3       i3      Uçbirim ilklendirme dizgesi
kBEG      &9      Shift + başlama tuşu
kCAN      &0      Shift + iptal tuşu
kCMD      *1      Shift + komut tuşu
kCPY      *2      Shift + kopya tuşu
kCRT      *3      Shift + oluştur tuşu
kDC       *4      Shift + silme karakteri tuşu
kDL       *5      Shift + satırı sil tuşu
kEND      *7      Shift + end tuşu
kEOL      *8      Shift + satırı sil tuşu
kEXT      *9      Shift + çıkış tuşu
kFND      *0      Shift + bul tuşu
kHLP      #1      Shift + yardım tuşu
kHOM      #2      Shift + home tuşu
kIC       #3      Shift + girdi tuşu
kLFT      #4      Shift + sola ok tuşu
kMOV      %b      Shift + taşı tuşu
kMSG      %a      Shift + ileti tuşu
kNXT      %c      Shift + sonraki tuşu
kOPT      %d      Shift + seçenekler tuşu
kPRT      %f      Shift + yazdır tuşu
kPRV      %e      Shift + önceki tuşu
kRDO      %g      Shift + yeniden yap tuşu
kRES      %j      Shift + devamet tuşu
kRIT      %i      Shift + sağa ok tuşu
kRPL      %h      Shift + değiştir tuşu
kSAV      !1      Shift + kaydet tuşu
kSPD      !2      Shift + beklet tuşu
kUND      !3      Shift + geri al tuşu
ka1       K1      Tuştakımının üst solu
ka3       K3      Tuştakımının üst sağı
kb2       K2      Tuştakımının ortası
kbeg      @1      Başlama tuşu
kbs       kb      Gerisilme tuşu
kc1       K4      Tuştakımının alt solu
kc3       K5      Tuştakımının alt sağı
kcan      @2      İptal tuşu
kcbt      kB      Geri sekme tuşu
kclo      @3      Kapat tuşu
kclr      kC      Ekranı temizle veya sil tuşu
kcmd      @4      Komut tuşu
kcpy      @5      Kopyala tuşu
kcrt      @6      Oluştur tuşu
kctab     kt      Sekme temizle tuşu
kcub1     kl      Sola ok tuşu
kcud1     kd      Aşağı ok tuşu
kcuf1     kr      Sağa ok tuşu
kcuu1     ku      Yukarı ok tuşu
kdch1     kD      Silme karakteri tuşu
kdl1      kL      Satırı sil tuşu
ked       kS      Ekran sonuna kadar temizle tuşu
kel       kE      Satır sonuna kadar temizle tuşu
kend      @7      End tuşu
kent      @8      Enter/gönder tuşu (güvensiz)
kext      @9      Çıkış tuşu
kf0       k0      İşlev tuşu f0
kf1       k1      İşlev tuşu f1
kf10      k;      İşlev tuşu f10
kf11      F1      İşlev tuşu f11
kf12      F2      İşlev tuşu f12
kf13      F3      İşlev tuşu f13
kf14      F4      İşlev tuşu f14
kf15      F5      İşlev tuşu f15
kf16      F6      İşlev tuşu f16
kf17      F7      İşlev tuşu f17
kf18      F8      İşlev tuşu f18
kf19      F9      İşlev tuşu f19
kf2       k2      İşlev tuşu f2
kf20      FA      İşlev tuşu f20
kf21      FB      İşlev tuşu f21
kf22      FC      İşlev tuşu f22
kf23      FD      İşlev tuşu f23
kf24      FE      İşlev tuşu f24
kf25      FF      İşlev tuşu f25
kf26      FG      İşlev tuşu f26
kf27      FH      İşlev tuşu f27
kf28      FI      İşlev tuşu f28
kf29      FJ      İşlev tuşu f29
kf3       k3      İşlev tuşu f3
kf30      FK      İşlev tuşu f30
kf31      FL      İşlev tuşu f31
kf32      FM      İşlev tuşu f32
kf33      FN      İşlev tuşu f13
kf34      FO      İşlev tuşu f34
kf35      FP      İşlev tuşu f35
kf36      FQ      İşlev tuşu f36
kf37      FR      İşlev tuşu f37
kf38      FS      İşlev tuşu f38
kf39      FT      İşlev tuşu f39
kf4       k4      İşlev tuşu f4
kf40      FU      İşlev tuşu f40
kf41      FV      İşlev tuşu f41
kf42      FW      İşlev tuşu f42
kf43      FX      İşlev tuşu f43
kf44      FY      İşlev tuşu f44
kf45      FZ      İşlev tuşu f45
kf46      Fa      İşlev tuşu f46
kf47      Fb      İşlev tuşu f47
kf48      Fc      İşlev tuşu f48
kf49      Fd      İşlev tuşu f49
kf5       k5      İşlev tuşu f5
kf50      Fe      İşlev tuşu f50
kf51      Ff      İşlev tuşu f51
kf52      Fg      İşlev tuşu f52
kf53      Fh      İşlev tuşu f53
kf54      Fi      İşlev tuşu f54
kf55      Fj      İşlev tuşu f55
kf56      Fk      İşlev tuşu f56
kf57      Fl      İşlev tuşu f57
kf58      Fm      İşlev tuşu f58
kf59      Fn      İşlev tuşu f59
kf6       k6      İşlev tuşu f6
kf60      Fo      İşlev tuşu f60
kf61      Fp      İşlev tuşu f61
kf62      Fq      İşlev tuşu f62
kf63      Fr      İşlev tuşu f63
kf7       k7      İşlev tuşu f7
kf8       k8      İşlev tuşu f8
kf9       k9      İşlev tuşu f9
kfnd      @0      Bul tuşu
khlp      %1      Yardım tuşu
khome     kh      Home tuşu
khts      kT      Sekme ayarla tuşu
kich1     kI      Ins/enter ekleme kipi tuşu
kil1      kA      Satır ekle tuşu
kind      kF      İleri/Geri kaydır tuşu
kll       kH      Ev aşağı tuşu
kmov      %4      Taşı tuşu
kmrk      %2      İşaretle tuşu
kmsg      %3      İleti tuşu
knp       kN      Sonraki sayfa tuşu
knxt      %5      Sonraki nesne tuşu
kopn      %6      Aç tuşu
kopt      %7      Seçenekler tuşu
kpp       kP      Önceki sayfa tuşu
kprt      %9      Yazdır veya kopyala tuşu
kprv      %8      Önceki nesne tuşu
krdo      %0      Yeniden yap tuşu
kref      &1      Başvuru tuşu
kres      &5      Devamet tuşu
krfr      &2      Tazele tuşu
kri       kR      İleri/Geri Kaydır tuşu
krmir     kM      Ekleme kipinde rmir veya smir
krpl      &3      Değiştir tuşu
krst      &4      Yeniden başlat tuşu
ksav      &6      Kaydet tuşu
kslt      *6      Seç tuşu
kspd      &7      Beklet tuşu
ktbc      ka      CTüm sekmeleri temizle tuşu
kund      &8      Geri al tuşu
lf0       l0      f0 tuşunun etiketi f0 değilse tuşun etiketi
lf1       l1      f1 tuşunun etiketi f1 değilse tuşun etiketi
lf10      la      f10 tuşunun etiketi f10 değilse tuşun etiketi
lf2       l2      f2 tuşunun etiketi f2 değilse tuşun etiketi
lf3       l3      f3 tuşunun etiketi f3 değilse tuşun etiketi
lf4       l4      f4 tuşunun etiketi f4 değilse tuşun etiketi
lf5       l5      f5 tuşunun etiketi f5 değilse tuşun etiketi
lf6       l6      f6 tuşunun etiketi f6 değilse tuşun etiketi
lf7       l7      f7 tuşunun etiketi f7 değilse tuşun etiketi
lf8       l8      f8 tuşunun etiketi f8 değilse tuşun etiketi
lf9       l9      f9 tuşunun etiketi f9 değilse tuşun etiketi
ll        ll      Son satırın başına git (cup yoksa)
mc0       ps      Ekran içeriğini yazdır
mc4       pf      Yazıcıyı kapat
mc5       po      Yazıcıyı aç
mc5p      pO      #1 bayt için yazıcıyı etkinleştir (P)
mgc       MC      Yazılımsal sol ve sağ girintileri temizle
mrcup     CM      İmleci belleğin #1'inci satırının, #2'nci sütununa taşı (P)
nel       nw      Satırsonu
pad       pc      Geciktirme karakteri ('\0' yerine)
pfkey     pk      #2 dizgesini yazan program işlevi tuşu #1 (P)
pfloc     pl      #2 dizgesini çalıştıran program işlevi tuşu #1 (P)
pfx       px      #2 dizgesini aktaran program işlevi tuşu #1 (P)
pln       pn      #2 dizgesini gösteren program işlevi tuşu #1 (P)
prot      mp      Korumalı kipe gir
rc        rc      İmleci son sc konumuna geri götür
rep       rp      #1 karakterini, #2 kere yinele (P*)
rev       mr      Negatif görüntü kipine gir
rf        rf      Sıfırlama dizgesini içeren dosyanın ismi
rfi       RF      Sonraki girdi karakterini gönder (ptyler için)
ri        sr      Bir satır geri (aşağı) kaydır
rin       SR      #1 satır geri kaydır (P)
rmacs     ae      Diğer karakter kümesinden çık
rmam      RA      Özdevinimli girintilemeyi kapat
rmcup     te      Uçbirimi sıralı çıktıya ayarlar
rmdc      ed      Silme kipinden çık
rmir      ei      Ekleme kipinden çık
rmkx      ke      Tuştakımı aktarım kipinden çık
rmln      LF      Yazılımsal etiketleri kapat
rmm       mo      Meta kipinden çık
rmp       rP      Yer değiştirme kipindeyken ip gibi
rmso      se      Çarpıcı görünüm kipinden çık
rmul      ue      Altçizme kipinden çık
rmxon     RX      xon/xoff akış denetimini kapat
rs1       r1      Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
rs2       r2      Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
rs3       r3      Uçbirimi sağlıklı kiplere sıfırla
sc        sc      İmleç konumunu kaydet
sgr       sa      #1'den #9'a kadar görünüm kiplerini tanımla (P)
sgr0      me      Tüm görünüm kiplerini kapat
smacs     as      Diğer karakter kümesi kipine gir
smam      SA      Özdevinimli girintilemeyi etkinleştir
smcup     ti      Uçbirimi rasgele imleç hareketi için ilklendir
smdc      dm      Silme kipine gir
smgl      ML      Yazılımsal sol girintiyi #1 yap (P)
smgr      MR      Yazılımsal sağ girintiyi #1 yap (P)
smir      im      Ekleme kipine gir
smkx      ks      Tuştakımı aktarım kipini başlat
smln      LO      Yazılımsal etiketlemeyi etkinleştir
smm       mm      Meta kipine gir (8. biti devreye sok)
smso      so      Çarpıcı görünüm kipine gir
smul      us      Altçizme kipine gir
smxon     SX      xon/xoff akış denetimini aç
tbc       ct      Tüm sekme duraklarını yoket
tsl       ts      Durum satırının #1'inci sütununa git (P)
uc        uc      Karakterin altını çiz ve sonrasına ilerle
vpa       cv      İmleci #1'inci satıra taşı (P)
wind      wi      Pencere satırlarını #1-#2, sütunlarını #3-#4 olarak ayarla (P)
xoffc     XF      xoff karakteri
xonc      XN      xon karakteri
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Daha Fazla Örnek Başlangıç Hata İletileri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası